Dil ve Konuşma Bozuklukları Birimi


Dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar.

Devamını Oku

Özel Eğitim Birimi


Dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar.

Devamını Oku

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi


Dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar.

Devamını Oku

Aile Danışmanlığı


Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetinin en önemli boyutlarında biri de ailedir. Aile Danışmanlığının amacı anne babaları ve yakın çevreyi yaşadıkları sorunlarla ilgii bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmak, yaşanılan sorunlara yönelik çözüm bulma becerilerini geliştirmek, eğitimsel çalışmaların verimini arttırmak amacıyla aileyi ekibin bir üyesi yapmak ve yaşam kalitelerini desteklemek ile ilgili tüm programları kapsar.

Devamını Oku

AMACIMIZ

Özel eğitim gerektiren bireylerin; İlgi, istek ve yeterlilikleri doğrultusunda genel eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla zihinsel, fiziksel, işitsel,dilsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini, işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak ve çevresine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Her yaş ve seviyedeki çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal sosyal ve iletişim (dil ve konuşma) becerilerini desteklemek, çocuğun özellik ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlamak, bu programları da çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanarak uygulamaktır.